Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku informuje, że w terminie od dnia 24 do 28 czerwca 2019 r. przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie stażu. Osoba bezrobotna skierowana na...

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w 2019 roku.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku informuje, że wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców przyjmowane...

Odznaka Primus in Agendo dla Kierownika Referatu Pośrednictwa Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku.

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach 22 maja 2019 roku odbyła się konferencja regionalna z okazji 100-lecia PSZ, która stanowiła kontynuację obchodów rozpoczętych konferencją centralną 23 stycznia br. na PGE Narodowym w Warszawie a jednocześnie była podsumowaniem cyklu konferencji regionalnych, które miały...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku informuje, że w terminie od dnia 27 maja 2019 r. do dnia 31 maja 2019 r. będzie przyjmował wnioski od osób bezrobotnych zainteresowanych...

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie staży.

Wnioski o zorganizowanie staży przyjmowane będą w dniach 27–31.05.2019 r. w biurze podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku znajdującym się na sali obsługi klientów . ...

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym działającym na mocy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz...

Wyświetlanie 1 - 10 z 238 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę