Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku


Baner Tarczy
Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Tytuł projektu: Program aktywizacji zawodowej kobiet   Okres realizacji projektu : 03.02.2020 - 31.03.2020 r. Cel projektu : aktywizacja zawodowa kobiet mieszkających na...

Tytuł projektu : „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (V) " realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku informuje, iż realizuje projekt pt. "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (V)" ...

Załączniki Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2016 - 2020.pdf...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2020r.
stopa bezrobocia listopad 2020

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.013,58 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Dane kontaktowe

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę