Informacje o projektach realizowane przez inne podmioty - Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku


BON NA START

Polski Związek Głuchych w ramach pilotażu prowadzonego w projekcie ,,Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy", serdecznie zaprasza wszystkie osoby z niepełnosprawnościami będące w wieku aktywności zawodowej do skorzystania z instrumentu BON NA START 2 na który prowadzimy dodatkowy nabór w listopadzie br.

Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością i w listopadzie zaczynasz pracę ZGŁOS SIĘ!!!

CO TO JEST BON NA START
  • dodatek motywacyjny w postaci świadczenia finansowego, wspierającego aktywność zawodową osoby z niepełnosprawnością w pierwszym okresie pozostawania w zatrudnieniu;
  • wypłacany w pierwszym miesiącu zatrudnienia następnie po 3 i po 6 miesiącach od podjęcia zatrudnienia,
  • maksymalnie można otrzymać do 3 200,00 zł
  • o wydatkowaniu otrzymanego świadczenia decyduje samodzielnie osoba z niepełnosprawnością.
DLA KOGO BON NA START:
  • dla osoby z udokumentowaną niepełnosprawnością, która podejmuje zatrudnienie w listopadzie 2022r. na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy zlecenie w wymiarze odpowiadającym co najmniej ½ etatu, z tym, że umowa musi obowiązywać co najmniej na okres 3 miesięcy liczonych od daty złożenia wniosku o dofinansowanie (dopuszcza się możliwość łączenia umów u różnych pracodawców z zastrzeżeniem, że każda z nich obowiązuje co najmniej na okres 3 miesięcy liczonych od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, a ich łączny wymiar odpowiada co najmniej ½ etatu),
  • dla osoby z niepełnosprawnością, która udostępni umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę zlecenie wraz z wnioskiem, jako potwierdzenie zatrudnienia warunkującego wypłatę.

Projekt realizowany jest na terenie całej Polski oraz dotyczy wszystkich rodzajów niepełnosprawności.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie projektu: www.wlaczeniewylaczonych.pl

Jeżeli masz pytania śmiało pisz, dzwoń a udzielimy Ci szczegółowych informacji.
pilotaz.ww@pzg.org.pl
724 565 060

Termin naboru wniosków 01-30 listopada 2022 r.

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę