Informacja dla pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem uchodźców z Ukrainy - Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku


Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku zwraca się z prośbą do pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem uchodźców z Ukrainy o zgłaszanie ofert pracy.

W Urzędzie uruchomiony został Punkt Informacyjny dla uchodźców z Ukrainy, którzy chcą podjąć zatrudnienie. Znajduje się on w siedzibie Urzędu (ul. Tysiąclecia 2) w Sali nr 29 (po lewej stronie od głównego wejścia).  Zgłaszają się już do nas pierwsze osoby, które szukają pracy. W chwili obecnej oczekujemy na wejście w życie przepisów, które określałyby w jaki sposób będzie można ich zatrudniać.

Chcąc zgłosić ofertę pracy należy skontaktować się z pracownikiem Urzędu pod numerami telefonu: 515 471 288, 44 683 73 54 do 56, -58, -62 wewn. 35,  lub mailowo: d.bugajski@pup-radomsko.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku przypomina, iż obowiązkiem pracodawcy przy zatrudnianiu obywateli Ukrainy jest powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy. Należy tego dokonać w terminie 14 dni za pośrednictwem platformy praca.gov.pl

Jeśli jesteś pracodawca i jesteś zainteresowany zatrudnieniem obywatela Ukrainy, zgłoś się do Powiatowego Urzędu pracy w RadomskuObowiązkiem pracodawcy jest zgłoszenie faktu zatrudnienia obywatela Ukrainy w ciągu 14 dni przez portal praca.gov.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę