Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku


Rynek pracy

  •   Bezterminowe nabory wniosków na formy wsparcia w ramach Tarczy antykryzysowej
  •   Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców będą umarzane z urzędu
  •   Informacja na temat dodatku solidarnościowego
  •   Zaproszenie do udziału w Projekcie
Czytaj więcej w temacie: Aktualności
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2020r.
krajowa stopa bezrobocia

  • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Tytuł projektu: Program aktywizacji zawodowej kobiet   Okres realizacji projektu : 03.02.2020 - 31.03.2020 r. Cel projektu : aktywizacja zawodowa kobiet mieszkających na...

Tytuł projektu : „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (V) " realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku informuje, iż w 2019 roku realizuje projekt pt. "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie...

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku informuje, iż od 2018 roku realizuje projekt pt.  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (IV)" ...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę