Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku


Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (V) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku informuje, iż w 2019 roku realizuje projekt pt. "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (IV) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku informuje, iż od 2018 roku realizuje projekt pt.  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie...

Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (IV) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku informuje, iż w 2018 roku realizuje projekt pt. "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (IV)" w ramach Regionalnego...

Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (III) realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku informuje, iż w 2017 roku realizuje projekt pt. "Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (III)” w ramach Regionalnego...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (III) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18 – 29 lat pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku jako bezrobotne (dla których został ustalony i lub II...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (II) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Projekt skierowany do osób bezrobotnych w wieku od 18 do 29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2016 - 2020

Załączniki Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2016 - 2020.pdf ...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (I) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Projekt skierowany do osób bezrobotnych w wieku od 18 do 29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę