Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku


Rynek pracy

  •   Nabór wniosków o zorganizowanie stażu.
  •   Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w 2019 roku.
  •   PROJEKT „CZAS NA ZMIANY” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania VIII.2.1 "Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
  •   Odznaka Primus in Agendo dla Kierownika Referatu Pośrednictwa Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku.
Czytaj więcej w temacie: Aktualności
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2019r.

Wykres stopa bezrobocia kwiecień 2019
  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.705,64 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku informuje, iż w 2019 roku realizuje projekt pt. "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy...

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku informuje, iż od 2018 roku realizuje projekt pt.  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie...

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku informuje, iż w 2018 roku realizuje projekt pt. "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (IV)" w ramach Regionalnego...

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku informuje, iż w 2017 roku realizuje projekt pt. "Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (III)” w ramach Regionalnego...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę